Veneer-top.png

3.

Ván lạng

Ván lạng dùng để trang trí nội thất và phụ kiện gỗ

Sồi trắng
Sồi trắng
Sồi đỏ
Sồi đỏ
Tần bì
Tần bì
Hồ đào Óc chó
Hồ đào Óc chó
Anh đào
Anh đào
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Tần bì Châu Âu
Tần bì Châu Âu
Bạch Dương Châu Âu
Bạch Dương Châu Âu
Giẽ gai
Giẽ gai
Thông
Thông
Bách Tùng
Bách Tùng
Thông Đỏ Châu Âu
Thông Đỏ Châu Âu
Tràm
Tràm
Gỗ gụ
Gỗ gụ
Hồng đàn
Hồng đàn
Xoan đào
Xoan đào
Dái ngựa Săng Đào
Dái ngựa Săng Đào
Cẩm
Cẩm
Tần bì sần
Tần bì sần
Sồi trắng Sần
Sồi trắng Sần
Lõi Xà cừ
Lõi Xà cừ
Gỗ Phong
Gỗ Phong
Gỗ Tếch
Gỗ Tếch
Gỗ Ê bô
Gỗ Ê bô

MAU SON
INDUSTRIAL CO., LTD.

+886-4-25619239