Veneer-top.png

3.

Ván lạng

Ván lạng dùng để trang trí nội thất và phụ kiện gỗ

Sồi trắng
Sồi trắng
press to zoom
Sồi đỏ
Sồi đỏ
press to zoom
Tần bì
Tần bì
press to zoom
Hồ đào Óc chó
Hồ đào Óc chó
press to zoom
Anh đào
Anh đào
press to zoom
Hoàng Dương
Hoàng Dương
press to zoom
Tần bì Châu Âu
Tần bì Châu Âu
press to zoom
Bạch Dương Châu Âu
Bạch Dương Châu Âu
press to zoom
Giẽ gai
Giẽ gai
press to zoom
Thông
Thông
press to zoom
Bách Tùng
Bách Tùng
press to zoom
Thông Đỏ Châu Âu
Thông Đỏ Châu Âu
press to zoom
Tràm
Tràm
press to zoom
Gỗ gụ
Gỗ gụ
press to zoom
Hồng đàn
Hồng đàn
press to zoom
Xoan đào
Xoan đào
press to zoom
Dái ngựa Săng Đào
Dái ngựa Săng Đào
press to zoom
Cẩm
Cẩm
press to zoom
Tần bì sần
Tần bì sần
press to zoom
Sồi trắng Sần
Sồi trắng Sần
press to zoom
Lõi Xà cừ
Lõi Xà cừ
press to zoom
Gỗ Phong
Gỗ Phong
press to zoom
Gỗ Tếch
Gỗ Tếch
press to zoom
Gỗ Ê bô
Gỗ Ê bô
press to zoom

MAU SON
INDUSTRIAL CO., LTD.

+886-4-25619239