5.

Gia công nguyên vật liệu

Semi-product-top.png

Cung ứng ghép dài; ghép ván (ghép finger, ghép rộng) từ các loại nguyên vật liệu và quy cách

ghép Finger
ghép Finger
press to zoom
ghép ván
ghép ván
press to zoom
Ghép ván
Ghép ván
press to zoom
Ghép ván
Ghép ván
press to zoom
Ghép ván mặt BC
Ghép ván mặt BC
press to zoom
Ghép ván
Ghép ván
press to zoom
Bán thành phẩm theo quy cách
Bán thành phẩm theo quy cách
press to zoom
Bán thành phẩm theo quy cách
Bán thành phẩm theo quy cách
press to zoom
Đóng gói
Đóng gói
press to zoom
Đóng gói
Đóng gói
press to zoom

MAU SON
INDUSTRIAL CO., LTD.

+886-4-25619239