5.

Gia công nguyên vật liệu

Cung ứng ghép dài; ghép ván (ghép finger, ghép rộng) từ các loại nguyên vật liệu và quy cách

ghép Finger
ghép ván
Ghép ván
Ghép ván
Ghép ván mặt BC
Ghép ván
Bán thành phẩm theo quy cách
Bán thành phẩm theo quy cách
Đóng gói
Đóng gói
Show More

MAU SON
INDUSTRIAL CO., LTD.

+886-4-25619239