Manufactured-board-top.png

4.

Gỗ công nghiệp (nhân tạo)

Tối đa hóa sử dụng các sản phẩm gỗ, thích hợp cho ngành xây dựng và nội thất

MDF
MDF
HDF
HDF
HARD BOARD
HARD BOARD
PB
PB

MAU SON
INDUSTRIAL CO., LTD.

+886-4-25619239