Logs-top.png

2.

Gỗ tròn

Gỗ tròn tươi dùng để làm ván lạng và gỗ xẻ

 

1.

Đông Nam Á

Gỗ Cao Su
Gỗ Cao Su
press to zoom
Gỗ Tràm
Gỗ Tràm
press to zoom
 

2.

Bắc My- Canada

Gỗ sồi trắng
Gỗ sồi trắng
press to zoom
Gỗ sồi đỏ
Gỗ sồi đỏ
press to zoom
Gỗ tần bì
Gỗ tần bì
press to zoom
Gỗ thích cứng
Gỗ thích cứng
press to zoom
Gỗ thích mềm
Gỗ thích mềm
press to zoom
Gỗ anh đào
Gỗ anh đào
press to zoom
Gỗ hồ đào (Óc chó)
Gỗ hồ đào (Óc chó)
press to zoom
Gỗ hoàng dương
Gỗ hoàng dương
press to zoom
Gỗ bạch dương
Gỗ bạch dương
press to zoom
Gỗ trăn
Gỗ trăn
press to zoom
Gỗ bạch đàn đen
Gỗ bạch đàn đen
press to zoom
Gỗ thông phía nam
Gỗ thông phía nam
press to zoom
Gỗ đoạn
Gỗ đoạn
press to zoom
Gỗ thông Mỹ
Gỗ thông Mỹ
press to zoom
Gỗ Hemlock
Gỗ Hemlock
press to zoom
Gỗ hồ đào núi
Gỗ hồ đào núi
press to zoom
 

3.

Nam Mỹ

Gỗ Thông Radiata
Gỗ Thông Radiata
press to zoom
Gỗ Thông Taeda
Gỗ Thông Taeda
press to zoom
Gỗ Hồng Đàn
Gỗ Hồng Đàn
press to zoom
 

4.

Châu Đại Dương

Gỗ Thông NewZealand
Gỗ Thông NewZealand
press to zoom
 

5.

Châu Âu

Gỗ giẽ gai
Gỗ giẽ gai
press to zoom
Gỗ Trăn Châu Âu
Gỗ Trăn Châu Âu
press to zoom
Gỗ Bạch Dương Châu Âu
Gỗ Bạch Dương Châu Âu
press to zoom
Hoàng Dương Châu Âu
Hoàng Dương Châu Âu
press to zoom
Gỗ Tần Bì Châu Âu
Gỗ Tần Bì Châu Âu
press to zoom
Gỗ Sồi Trắng Châu Âu
Gỗ Sồi Trắng Châu Âu
press to zoom
Gỗ Bách Tùng Châu Âu
Gỗ Bách Tùng Châu Âu
press to zoom
Gỗ Thông Đỏ Châu Âu
Gỗ Thông Đỏ Châu Âu
press to zoom
Gỗ Phong Vàng Châu Âu
Gỗ Phong Vàng Châu Âu
press to zoom
Gỗ Thông Châu Âu
Gỗ Thông Châu Âu
press to zoom

MAU SON
INDUSTRIAL CO., LTD.

+886-4-25619239